การเรียนรู้ในข้อมูล M2 การจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่

ตอนนี้สามารถติดตาม M2 ในการฝึกงานกับ CFA ของมหาวิทยาลัยได้แล้ว. โบรชัวร์นี้นำเสนอการฝึกอบรมนี้