ในประเทศ

สถานที่ของเราจะตั้งอยู่ด้านหลังข้าวโพด, place Jean Jaurès en face de la bibliothèque universitaire. Nous les partageons avec l’IUT de Blois et l’Antenne de droit. Nous disposons :

  • ของ 6 ห้องเรียน
  • ของ 3 ห้องพักพร้อมกับ 50 คอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows และ Linux

Les salles informatiques en dehors des cours sont en libre-service pour les étudiants. Ils bénéficient de machines récentes et puissantes. นักศึกษาปริญญาโทสามารถจัดการปริมาณข้อมูลขนาดใหญ่โดยใช้ระบบข้อมูลและซอฟแวร์ที่ทุ่มเทให้กับระบบธุรกิจอัจฉริยะ. เรามีความพร้อมยังมีแท็บเล็ต Android. ในมหาวิทยาลัย, เครือข่าย WIFI ช่วยให้สามารถเข้าถึงสภาพแวดล้อมการทำงานแบบดิจิตอล.

ในประเทศ 1