ครูผู้สอน

ครูผู้สอน
Directrice du Département Informatique de Blois : Veronika Peralta

ตารางของครู & rsquo; UFR วิทยาศาสตร์และเทคนิคเดอบลัว :
โทมัส DEVOGELE
ศาสตราจารย์
Jean-Yves แอนทอน
ศาสตราจารย์
เบียทริ Markhoff
ต้นแบบของการประชุม
Thierry Brouard
ต้นแบบของการประชุม
Arnaud Giacometti
ศาสตราจารย์
นิโคลัส Labroche
ต้นแบบของการประชุม
Dominique ลี่
ต้นแบบของการประชุม
Moreau Evelyne
PRAGUE
Veronika Peralta
ต้นแบบของการประชุม
โมฮาเหม็ Taghelit
ต้นแบบของการประชุม