ใบอนุญาต

La licence informatique de Blois, c’est suivre des études universitaires dans une formation à taille humaine (60 personnes en L1 par exemple) ce qui favoriser les échanges entre les étudiants et étudiantes mais aussi avec l’équipe pédagogique. La licence informatique de Blois, c’est aussi des promotions inclusive, après plus de 30% de femmes au minimum en licence (contre 11% au national), un accueil personnalisé des personnes handicapées, et l’accueil de nombreuses personnes en provenance de l’étranger.

La vie étudiante est également rythmée par des activités extra-scolaires gérées par l’association des étudiants : ล.’ ABEI et les Apéro Infos.

ปริญญาในสาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้ขั้นพื้นฐานในทุกพื้นที่ของคอมพิวเตอร์, การเพิ่มการรับรู้ที่แข็งแกร่งมากของโลกธุรกิจ, การตรวจสอบโดยผู้ที่จบการศึกษาฝึกงาน.

ใน 2024, nous changeons de maquette.

ในบลัว, nous vous proposons en fonction de vos compétences, 3 options :

  • Une licence classique en 3 ปีที่ผ่านมา, qui correspond au parcours de la majorité de la promotion. Pour les personnes n’ayant pas tout à fait les attendus (acceptation en OUI_SI sur ParcourSup) des aménagements légers de scolarité sont prévus au semestre 1 pour favoriser l’intégration à l’université.
  • Une licence en 2 ปีที่ผ่านมา pour les étudiants motivés avec un très bon bac général et en spécialités en Mathématiques, Numérique et Sciences Informatiques.Les étudiantes et les étudiants autorisés à suivre la licence en 2 ปีที่ผ่านมา, suivent la première année le programme de la licence 1 et une partie de la licence 2. La deuxième année, ils suivent l’autre partie de la licence 2 et la licence 3.
  • Une licence en 4 ปีที่ผ่านมา pour les étudiants venant d’un baccalauréat technologique non scientifique ou professionnel. Les étudiantes et les étudiants autorisés à suivre la licence en 4 ปีที่ผ่านมา, suivent la première année uniquement une partie de la licence 1 afin d’acquérir des bases solides : suivi de tous les cours de mathématiques pour acquérir les bases théoriques nécessaires à la réussite, et uniquement un module d’informatique pour découvrir la discipline.

Voici le programme

มีจุดมุ่งหมายเพื่อความสำเร็จ

คำถามของความล้มเหลวที่ทางเข้ามหาวิทยาลัยที่เป็นจริง, เพราะขาดของรายการที่เลือก L1.
Avec un suivi permanent des étudiants (การประเมินผลอย่างต่อเนื่องของความรู้, ผู้ปกครองที่มีการอ้างอิงการศึกษา), ใบอนุญาตของเราช่วยให้มากขึ้น 85% des titulaires de diplôme d’études secondaires avec des options Mathématiques de réussir chaque année. La situation est plus complexe pour les étudiants qui ne possèdent pas les connaissances nécessaires en mathématiques. มันเป็นเพราะพวกเขาว่าเรามีถนน "สนับสนุนความสำเร็จ" ใน L1. Celui-ci consiste à proposer aux étudiants d’obtenir des cours en mathématiques et en informatique, en plus.

Documents supplémentaires

vous pouvez récupérer

  • le flyers de la nouvelle licence (version 2024),
  • L’affiche de la nouvelle licence (version 2024).

Vous désirez avoir plus de renseignement sur notre licence, vous voulez discuter de vos interrogations personnelles, n’hésitez pas à contacter nos directeurs des études. ใบอนุญาต 1 : Jean-Yves.Antoine@univ-tours.fr ….

Vous désirez vous faire une idée plus précise sur nos formations, participez à nos journées portes ouvertes ou contactez la direction des études pour organiser un demi-journée ou une journée de découverte au sein de nos promotions : Jean-Yves.Antoine@univ-tours.fr ….