เจ้านาย

Formations actuelles

การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่และการวิเคราะห์

การสร้าง

ความสามารถคอมพิวเตอร์ประกอบ

Anciennes formations

ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ
(contrat 2012-2017 – Plus d’inscription possible à ce jour)
(contrat 2012-2017 – Plus d’inscription possible à ce jour)
เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับ Business Intelligence