เข้าถึงแผนที่

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ – UFR วิทยาศาสตร์และเทคนิค
วิชาการ Blois เสาอากาศ

3, Place Jean Jaures
41000 บลัว
โทรศัพท์ : 02 54 55 21 08