Άδεια


γενική άδεια για κάθε δίωξης d & rsquo? μελέτες υπολογιστή (επαγγελματική άδεια μετά L2, Πλοίαρχο ή Σχολείο & rsquo? Μηχανικών μελετών για τις μεγάλες). Cette formation est tournée vers l’entreprise et se termine par un stage long de fin d’études en entreprise ou toute autre situation professionnelle.

Elle est proposée sur le site de Blois et de Tours.

Για περισσότερες…
Μαρτυρία Ιουλιέτα DEL MONTE, Άδεια Φοιτητής στο Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του Μπλουά

Μαρτυρία & rsquo? Hawaou DIALLO, Άδεια Φοιτητής στο Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών του Μπλουά