καθηγητές

καθηγητές
Directrice du Département Informatique de Blois : Veronika Peralta

Πίνακας των εκπαιδευτικών & rsquo? UFR Sciences et Techniques de Blois :
Thomas Devogele
καθηγητής
Jean-Yves Antoine
καθηγητής
Beatrice Markhoff
Master of Συνέδρια
Thierry Brouard
Master of Συνέδρια
Arnaud Giacometti
καθηγητής
Nicolas Labroche
Master of Συνέδρια
Ντομινίκ Λι
Master of Συνέδρια
Moreau Evelyne
ΠΡΑΓΑ
Veronika Peralta
Master of Συνέδρια
Mohamed Taghelit
Master of Συνέδρια