τοπικός

Οι εγκαταστάσεις μας βρίσκονται πίσω από το καλαμπόκι, place Jean Jaurès en face de la bibliothèque universitaire. Nous les partageons avec l’IUT de Blois et l’Antenne de droit. Nous disposons :

  • του 6 τάξεις
  • του 3 τα δωμάτια είναι εξοπλισμένα με ένα 50 Υπολογιστή με Windows et Linux

Les salles informatiques en dehors des cours sont en libre-service pour les étudiants. Ils bénéficient de machines récentes et puissantes. φοιτητές του μεταπτυχιακού προγράμματος μπορεί να χειριστεί μεγάλο όγκο των δεδομένων με τη χρήση πληροφοριακών συστημάτων και λογισμικού αφιερωμένη στην επιχειρηματική ευφυΐα. Είμαστε επίσης εξοπλισμένο με Android δισκία. Στην πανεπιστημιούπολη, δίκτυο Wi-Fi επιτρέπει την πρόσβαση στο ψηφιακό περιβάλλον εργασίας.

τοπικός 1