πρόσβαση Χάρτης

Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών – UFR Sciences et Techniques
Ακαδημαϊκό Blois κεραία

3, Τοποθετήστε Jean Jaures
41000 Μπλουά
τηλέφωνο : 02 54 55 21 08