Κύριος

Formations actuelles

Big Data Management and Analytics

Σχηματισμός

Αρμοδιότητα Συμπληρωματικές Υπολογιστών

Anciennes formations

Πληροφοριακά Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων
(contrat 2012-2017 – Plus d’inscription possible à ce jour)
(contrat 2012-2017 – Plus d’inscription possible à ce jour)
Τεχνολογίες Πληροφορίες για Επιχειρηματική Ευφυΐα