místní

Naše prostory jsou umístěny za Corn, place Jean Jaurès en face de la bibliothèque universitaire. Nous les partageons avec l’IUT de Blois et l’Antenne de droit. Nous disposons :

  • z 6 učebny
  • z 3 pokoje vybavené 50 PC Windows et Linux

Les salles informatiques en dehors des cours sont en libre-service pour les étudiants. Ils bénéficient de machines récentes et puissantes. studentů magisterských dokáže zpracovat velké objemy dat pomocí informačních systémů a software specializovaný na business intelligence. Jsme také vybaveny Android tablet. Na akademické půdě, WIFI síť umožňuje přístup k digitálnímu pracovním prostředí.

místní 1