lokal

Våre lokaler er plassert bak Corn, place Jean Jaurès en face de la bibliothèque universitaire. Nous les partageons avec l’IUT de Blois et l’Antenne de droit. Nous disposons :

  • av 6 klasserom
  • av 3 Rommene er utstyrt med en 50 PC Windows et Linux

Les salles informatiques en dehors des cours sont en libre-service pour les étudiants. Ils bénéficient de machines récentes et puissantes. Masterstudenter kan håndtere store mengder data ved hjelp av informasjonssystemer og programvare dedikert til business intelligence. Vi er også utstyrt med Android-nettbrett. På campus, WIFI nettverk gir tilgang til den digitale arbeidsmiljøet.

lokal 1