местен

Нашите помещения са разположени зад царевица, place Jean Jaurès en face de la bibliothèque universitaire. Nous les partageons avec l’IUT de Blois et l’Antenne de droit. Nous disposons :

  • от 6 класни стаи
  • от 3 стаи, оборудвани с 50 PC Windows et Linux

Les salles informatiques en dehors des cours sont en libre-service pour les étudiants. Ils bénéficient de machines récentes et puissantes. ученици на Учителя могат да се справят с големи обеми от данни, като използват информационни системи и софтуер, предназначени за бизнес разузнаване. Ние също така са оборудвани с таблети с Android. На кампуса, WIFI мрежа позволява достъп до цифровия работната среда.

местен 1