lokal

Våra lokaler ligger bakom Corn, place Jean Jaurès en face de la bibliothèque universitaire. Nous les partageons avec l’IUT de Blois et l’Antenne de droit. Nous disposons :

  • av 6 klassrum
  • av 3 Rummen är utrustade med en 50 PC Windows et Linux

Les salles informatiques en dehors des cours sont en libre-service pour les étudiants. Ils bénéficient de machines récentes et puissantes. Masterstudenter kan hantera stora mängder data med hjälp av informationssystem och programvara avsedd för Business Intelligence. Vi är också utrustade med Android tabletter. På campus, WiFi-nätverk ger tillgång till den digitala arbetsmiljön.

lokal 1
lokal 2