חזרה L3

Lundi 7 ספטמבר, les étudiants de L3 pour l’année 2015-2016 sont convié pour leur réunion de rentrée à 10h, en salle 333. Cette réunion sera l’occasion de recevoir toutes les informations nécessaires pour cette année (contenu, organisation, stage …).

M2 חזרה 2015-2016

La réunion de rentrée pour les étudiants de Master 2 SIAD aura lieu le lundi 7 septembre à 9h30, en salle 109. L’organisation de l’année, les séminaires, les stages et tout ce dont vous avez besoin d’être informés vous sera présenté à ce moment. D’ici là, bonne fin de vacances !

L1 : טרום חזרה 2015-1016

La pré-rentrée pour les étudiants inscrit en L1 Math-Info en 2015-2016 aura lieu le Mardi 1er Septembre, dès 10h, dans l’amphi 2 de l’antenne universitaire située place Jean JAURES. Les étudiants se verront présenter la Licence, les études internationales, ainsi que les partenaires et organismes qui seront à leur service durant leur vie étudiante. Un קרא עוד …

תלמידי רישיון הבית

מחלקת ה- IT של בלואה (מדעי UFR) הצליח לברך בתוך מבצעי רישיון חדשים חמים שקדנים במדע והטכנולוגיה במהלך טרום קאמבק ביום שהתקיים ביום שני 02 ספטמבר 2013. ביום זה התרחש בשני שלבים: הקבלה קבלת פנים שנערכה קרא עוד …