לִשְׁלוֹט

Data Sciences For Societal Challenges

ב 2024, nous changeons de maquette. Ce nouveau master en sciences des données se caractérise par :

Il sera enseigné en français pour l’instant. Mais il est possible qu’une partie des cours bascule en anglais dans le cadre du consortium d’universités européennes Neolaia

Voici le programme :
liens vers :

היווצרות

Anciennes formations

contrat 2018 – 2023
Big Data Management and Analytics
מחשב כשירות משלימה
מערכות מידע עבור תומכות החלטה
(contrat 2012-2017 – Plus d’inscription possible à ce jour)
(contrat 2012-2017 – Plus d’inscription possible à ce jour)
טכנולוגיות מידע למודיעין עסקי