הערב שאכר

Le 24 ספטמבר, העיר בלואה חוגג את שובו של התלמידים החדשים שלו. “שייקר” הוא עשה הופעות בערב, ביצועים ותחזיות, עם סטודנטים Pass חלוקת בונוס (כרטיסים חינם לקולנוע המבואה, Chato'Do, גרגרי aux האלי…) עבור אל הקרן קרא עוד …

העצרת הכללית ABEI

זהו גם הביתה Blois איגוד הסטודנטים במדעי המחשב (ABEI) ! ובשנה החדשה הזו מתחילה עם אסיפה כללית שיש בה כל אחד יכול להשתתף. זה יהיה בשביל זה הדייט הראשון מחדש לבחור את הקצינים החדשים של העמותה, ולהתחיל לדבר ברצינות הערב קרא עוד …

פרויקטים מאסטרס 2015 – חיבורים מרוחקים

Projets M1 et M2 SIAD 2015 – Accès distant aux resources locales de l’Université. Cet article se destine en premier lieux aux étudiants de Master SIAD travaillant en groupe sur des machines virtuelles dédiées. Plus généralement, il s’adressera également à toute personne habilitée nécessitant un accès extérieur aux resources informatiques mises à disposition par le קרא עוד …

חזרה L3

Lundi 7 ספטמבר, les étudiants de L3 pour l’année 2015-2016 sont convié pour leur réunion de rentrée à 10h, en salle 333. Cette réunion sera l’occasion de recevoir toutes les informations nécessaires pour cette année (contenu, organisation, stage …).

M2 חזרה 2015-2016

La réunion de rentrée pour les étudiants de Master 2 SIAD aura lieu le lundi 7 septembre à 9h30, en salle 109. L’organisation de l’année, les séminaires, les stages et tout ce dont vous avez besoin d’être informés vous sera présenté à ce moment. D’ici là, bonne fin de vacances !

L1 : טרום חזרה 2015-1016

La pré-rentrée pour les étudiants inscrit en L1 Math-Info en 2015-2016 aura lieu le Mardi 1er Septembre, dès 10h, dans l’amphi 2 de l’antenne universitaire située place Jean JAURES. Les étudiants se verront présenter la Licence, les études internationales, ainsi que les partenaires et organismes qui seront à leur service durant leur vie étudiante. Un קרא עוד …

חדש בתחום מחלקת ה- IT

Le département informatique, sur budget européen, a acquis un serveur haute performance : Dell PowerEdge R820. Cette machine très puissante (4 processeurs Intel Xeon, 8 disques durs SAS de 1.2 To, 250 Go de Ram) est destinée aux travaux des étudiants (TD,TP et projets) nécessitant la manipulation intensive de gros volume de données. Elle va קרא עוד …

מוסיקה הפקולטה למדעי המחשב

השנה, pour la première fois, le Département Informatique a présenté ses meilleurs …. Musiciens ! Enseignants et étudiants amateurs de musique, mais aussi de danse, ont eu l’occasion de présenter quelques morceaux à un public repartie conquis. Merci et bravo aux artistes, et merci à la Fabrique de nous avoir accueilli ! Plus d’information, קרא עוד …