יום של החלטה

Aujourd’hui, comment faire face à un afflux de données toujours plus rapide et plus important, dans un monde où les informations circulent à une vitesse démultipliée ? Comment se repérer, quand on est une PME, une TPE, ou une collectivité territoriale, dans toutes ces ressources, et surtout comment les traiter efficacement ? Des outils existent, קרא עוד …

יישום Master

Contrairement à ce qui avait été annoncé, la plateforme de candidature en ligne ne sera finalement pas prête à temps. Les candidatures pour les master SIAD se feront donc sur papier. Vous trouverez les formulaires téléchargeables à la page formation de ce site web. Vous pouvez les envoyer par voie postale. Aucun dossier ne sera קרא עוד …

טורניר מחלקת כדורסל

עבור השנה השלישית ברציפות, מחלקת ה- IT מאורגן יום חמישי 2 אבריל 2015 טורניר הכדורסל שלו. 8 צוותי & rsquo; ד & rsquo וסטודנטים; סטודנטים ממחלקות, אלא גם את & rsquo; IUT, ומורים, היה חלק ! השנה, הניצחון הלך מורים ! עבור L & rsquo; בשנה הבאה לנקמה !

יום פתוח 7 פבואר 2015

L’informatique vous intéresse ? Vous souhaitez poser des questions aux enseignants, aux étudiants ? Vous aimeriez visiter les locaux du département informatique et du campus de Blois ? Vous voulez voir les réalisations des étudiants et échanger autour de ces dernières ? Nous nous ferons un plaisir de vous accueillir pour la Journée Portes Ouvertes קרא עוד …

לילה של & rsquo; המחשב 2014

מזל טוב לתלמידים האמיצים של הפקולטה למדעי המחשב שהשתתפו הליל & rsquo: ביום חמישי המחשב 05.12 עד שישי 06.12.2014. תחרות התכנות לאומי זה השתתפו עשרות & rsquo; צוותים מ ד & rsquo; מהנדסים ספר ד & rsquo או ד & rsquo; אוניברסיטאות. של 16:30 כדי 8:00 למחרת בבוקר, les étudiants ont ainsi planché en toute autonomie sur plusieurs défis soumis קרא עוד …

מדען נתונים : סחר לראש

Vous souhaitez vous orienter vers un parcours universitaire en informatique mais ne savez pas quels métiers seront à votre portée par la suite? Et bien ne cherchez plus, la réponse est ici. Parmi ces métiers, un semble particulièrement au TOP: celui de data scientist. Surfant sur des compétences à la fois mathématiques et informatiques, ce קרא עוד …

סימום (חיפוש פרויקט)

Le מטיל סימום (נתונים פתוחים ניתוח ובקרה) הוא פרויקט di & rsquo מעורבים המעבדה למדעי המחשב nitiative האזורי (LI, EA 6300) מסד צוות עיבוד שפה טבעית (BdTln) טורס אוניברסיטת פרנסואה רבלה, ו & rsquo; כלכלה וטריטוריות מצפות של Loir et Cher (OET 41) Description et objectif L’objectif de DOPAn est קרא עוד …

מידע על ניידות

יום רביעי 19 נובמבר 2014 13h כדי 14h30 יהיה תדרוך על ניידות. התוכנית, נקודה על ניידות מחוץ לאירופה בכלל, אז מוקד קטן על כי & rsquo; אנחנו צריכים לדעת כדי למלא חבילת ניידות ארסמוס שלה, et enfin un topo sur ce que change le קרא עוד …

אתה הולך & rsquo; היסטוריה

בין 9 ו 12 אוקטובר, Blois ימלא חובבי ד & rsquo; היסטוריה. הם אפילו ימציאו & rsquo; בחצרים של & rsquo; אוניברסיטת ! N & rsquo; תירא, הם לא נושכים, באותו s & rsquo; s הוא & rsquo; עניין שנת המורדים & rsquo; ההיסטוריה. אתה גם יכול ללכת וליהנות תערוכות, תחזיות, הרצאות ודיונים המוצעים בימים אלה. קרא עוד …