Khoa học máy tính

Các sỹ Khoa học máy tính nhằm mục đích cung cấp cho sinh viên một chủ cơ bản trong mọi lĩnh vực của máy tính, thêm một nhận thức rất mạnh mẽ của thế giới kinh doanh, xác nhận bởi một tập tốt nghiệp.

Xây dựng trên cơ bản

Khoa học máy tính được thiết kế như một bàn đạp để các kỹ sư máy tính và nghiên cứu do đó tiếp tục trong Master.
tuy nhiên, chương trình đào tạo này được thiết kế để sinh viên nắm giữ các giấy phép được đào tạo đầy đủ toàn diện và chuyên nghiệp để định vị mình trong thị trường việc làm nếu họ muốn.
Và các kỹ năng liên quan là một cơ sở kiến ​​thức khoa học vững chắc, Nắm vững các nguyên tắc cơ bản của môn toán, et une sensibilisation au monde de l’entreprise.

tìm kiếm bây giờ

Ouverte sur l’entreprise, la Licence Informatique offre aux futurs diplômés les atouts nécessaires pour trouver un emploi à un technicien supérieur / assistant ingénieur.
Cette formation s’appuie sur des partenariats avec des acteurs reconnus de l’informatique tels que Cap Gemini ou Atos. Nhiều chuyên gia từ các công ty này có liên quan đến những lời dạy của Giấy phép.
Trong suốt chương trình giảng dạy của họ, Học sinh cũng nhận được các khóa học cụ thể cho phép họ hiểu rõ hơn về nền văn hóa về lĩnh kinh doanh : giao tiếp, luật lao động, quản lý và mô phỏng d & rsquo; kinh doanh.
Sự hiện diện của một giai đoạn đào tạo d & rsquo; nghiên cứu L3 cũng là mong muốn chuyên nghiệp hóa các giấy phép và làm cho một kỳ vọng đào tạo bao giờ gần gũi hơn của nhà tuyển dụng.

đạt được thành công

Câu hỏi về lĩnh thất bại để & rsquo; nhập cảnh vào về lĩnh Đại học là có thật, avant tout du fait des orientations subies ou erronées des étudiants.
Grâce à nos promotions à petits effectifs et un suivi permanent des étudiants (kiểm soát liên tục của tri thức, dạy kèm với một referent giáo viên), Giấy phép của chúng tôi cho phép nhiều 85% des bacheliers scientifiques de réussir chaque année (voir les taux de réussite plus bas).

tình hình phức tạp hơn cho học sinh từ d & rsquo; một vòng của các cử nhân và người thiếu kiến ​​thức cần thiết trong toán học. C’est pour eux que nous avons un parcours « aide à la réussite » en L1. Celui-ci consiste à proposer aux étudiants non titulaires d’un baccalauréat S des cours de remise à niveau en mathématiques et de soutien en informatique, thay d & rsquo; bài học vật lý. Ce parcours a démontré son intérêt depuis maintenant près de 10 năm. Il permet la réussite de bacheliers ES, L, STI2D thậm chí hiếm hơn cử nhân chuyên nghiệp trong thành phần máy tính. Những sinh viên này, tuy nhiên, nhìn chung có một đề cập đến hoặc B cử nhân lao, hoặc chọn một tùy chọn toán học trong dịp này (voir les taux de réussite plus bas).

Dans quel parcours serai-je à la rentrée ? – Sur ParcourSup, deux types de réponses positives peuvent vous être données. Si la réponse estoui” (ououi en attentecar nos capacités d’accueil sont limitées), cela veut dire que nous avons jugé que vous disposiez des compétences pour suivre le parcours général de la licence. Si la réponse estoui -si” (ououi sien attente”), il vous sera demandé de suivre le parcours aide à la réussite. Cela signifie que nous estimons que vous avez des chances correctes de réussir ce qui doit être vu comme une réorientation.

Quelques éléments sur les taux de réussite moyens dans notre L1, sur les 5 những năm gần đây, pourront vous aider à apprécier notre niveau d’exigence.

Viser l’international

La licence informatique propose un parcours international d’excellence avec le cursus européen ECS (Khoa học máy tính châu Âu) qui vous permet d’obtenir notre licence ainsi que le BSc (Cử nhân khoa học) d’un de nos partenaires européens. Cette ouverture à l’international se retrouve également dans la proposition de modules assurés en anglais pour les étudiants intéressés.

Chịu trách nhiệm Giấy phép đề cập đến
Jean-Yves Antoine

đào tạo

 • Bốn lĩnh vực giáo lý căn bản :
  • Lập trình và thuật toán
  • Cơ sở dữ liệu
  • ứng dụng web
  • Applications mobile
 • Những bài học dành riêng cho văn hóa doanh nghiệp : anglais technique, giao tiếp, quản lý
 • De nombreux projets de groupes et travaux pratiques pour concrétiser les notions enseignées
 • một tập của 4 tháng (en fin d’études de L3)

chương trình & người ra ứng cử

Tiếp tục d & rsquo; nghiên cứu

Ủy quyền truy tố d & rsquo; nghiên cứu trong bất kỳ Master hay học về lĩnh IT Engineer chuyên môn.

cơ hội

Các giấy phép là một sự tiếp nối của & rsquo; nghiên cứu dài, Tuy nhiên nó có thể để & rsquo; đảm bảo các chức năng của về lĩnh trợ lý kỹ sư trong lĩnh vực :

 • dịch vụ tích hợp hoặc ứng dụng
 • Phát triển ứng dụng
 • công nghệ phần mềm
 • hệ thống quản lý và mạng
 • hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu