Cựu chiến binh

Bạn có thể tìm thấy trang này, lời khai khác nhau của học sinh cũ, hiện được tích hợp hoàn toàn vào thế giới của về lĩnh kinh doanh.

Chúng tôi trình bày ở đây là lời khai của một số.

Arnaud Lefevre

Tôi đã bị quyến rũ bởi những việc làm CNTT
Arnaud, 25 năm, tốt nghiệp d & rsquo; Thạc sĩ Blois cụm máy tính là một kỹ sư trong một công ty Touraine.