geri lisansı Toplantı : 14:45 at Pazartesi, 1 Eylül

konferans salonunda 14:45 de Pazartesi, 1 Eylül 2 lisanslar için giriş toplantı olacak (les 3 yıl).

hadi