ป้องกันวิทยานิพนธ์ของ Miss Krista Drushku ในวันอังคาร 19 ดาวอังคาร

ถึง Mademoiselle Krista Drushku, ภายใต้การดูแลของ Messrs Nicolas LABROCHE และ Patrick MARCEL, จะปกป้องวิทยานิพนธ์เอกของเขาในหัวข้อ :
User Intent based Recommendation for Modern BI Systems

Mardi 19 ดาวอังคาร 2019 ไปยัง 10 ชั่วโมงในอัมพิ 3

ยินดี.