ใบอนุญาตการประชุมกลับ : จันทร์ 1 กันยายนที่ 14:45

จันทร์ 1 กันยายนที่ 14:45 ในหอประชุม 2 จะมีการประชุมรายการสำหรับใบอนุญาต (les 3 ปีที่ผ่านมา).

มา