สมัครเข้าร่วม BDMA Master

ไม่ว่าจะเป็นการเข้าสู่ปีแรกหรือปีที่สองของพระอาจารย์, ไม่ว่าคุณจะเป็นนักศึกษาที่ University of Tours อยู่แล้วหรือไม่ก็ตาม, vous devez déposer une candidature via l’application Ecandidat (https://ecandidat.univ-tours.fr/ecandidat/#!accueilView).

Les dépôts des dossiers de candidatures doivent impérativement être réalisés entre les 20 เมษายนและ 18 อาจ 2020 ต่อไป.