sök

datorsal
Lärare Institutionen för datavetenskap forskare är medlemmar i teamet BdTln (databaser och naturliga språk) av LI (informatik Laboratory) University of Tours.
BDTLN har forskningstema representation, hantering, underhåll och & rsquo; stora dataanalys. Dessa data är mer eller mindre strukturerad : mycket strukturerad för relationsdatabaser, semistrukturerade för grunderna i XML och svagt strukturerade dokument text corpus.

Forskning och rsquo; BDTLN laget är uppbyggd kring tre områden i & rsquo; förträfflighet :

  • Lager och data mining
  • Webbtjänster och uppgifter
  • språkbehandling och interaktion

Den starka kopplingen mellan undervisning och forskning gör det möjligt att ständigt uppdatera våra kunskaper inom IT tech fält. En presentation av och rsquo; BDTLN laget (engelska) tillgänglig här.

projekt

  • doping : Projekt & rsquo; regionalt initiativ på öppna data för kontroll och & rsquo; & rsquo analys med; Observatory & rsquo; ekonomi och juridik-och-Cher territorier

laget BdTln laboratorie Site