Ц.Р.О.У.С – Сталност служба социјалне

Мадаме Лоренс Руетер, ЦРОУС социјални асистент, је на располагању студентима.

То осигурава само ти стални термин :
Антена Цроус ОРЛЕАНС ТУРЕ

10-12, Свете Ане од Бретање – 41000 БЛОИС

За именовање, морате да позовете : 02 47 60 42 46

Пажња : за све проблеме берзи или становање, Ви ћете да се обрате,унапред, са услугом управљања

au 02 47 60 42 42

Календар СОС телефона – академска година 2013-2014, 2treći квартал :
· mardi, 07/01/2014
· mardi, 04/02/2014
· mardi, 11/03/2014
· mardi, 08/04/2014
· mardi, 06/05/2014
· mardi, 03/06/2014

Ови датуми се може променити из разлога службе.