C.R.O.U.S – Trvalosť služieb sociálnej

Madame Laurence Rueter, CROUSE sociálne asistent, je k dispozícii študentom.

Zaisťuje vám len trvalé menovanie :
Anténny CROUSE ORLEANS TOURS

10-12, St. Anne Brittany – 41000 BLOIS

na schôdzku, musíte zavolať : 02 47 60 42 46

pozor : za akékoľvek problémy burzy alebo bývanie, budete láskavo kontaktujte,vopred, s riadiacim služby

au 02 47 60 42 42

kalendár liniek – akademický rok 2013-2014, 2tretí štvrťrok :
· mardi, 07/01/2014
· mardi, 04/02/2014
· mardi, 11/03/2014
· mardi, 08/04/2014
· mardi, 06/05/2014
· mardi, 03/06/2014

Tieto dáta sa môžu zmeniť z dôvodov službu.