C.R.O.U.S – Usługa Trwałość społeczna

Pani Laurence Rueter, CROUS asystentka społeczna, jest dostępny dla studentów.

Zapewnia jedynie ci stałą spotkanie :
Antena CROUS ORLEANS TOURS

10-12, St. Anne Bretanii – 41000 BLOIS

Na spotkanie, trzeba zadzwonić : 02 47 60 42 46

Uwaga : W przypadku problemów Giełdzie lub obudowy, będą proszeni o kontakt,uprzednio, z usługą zarządzającą

au 02 47 60 42 42

Kalendarz infolinii – rok akademicki 2013-2014, 2trzeci kwartał :
· mardi, 07/01/2014
· mardi, 04/02/2014
· mardi, 11/03/2014
· mardi, 08/04/2014
· mardi, 06/05/2014
· mardi, 03/06/2014

Terminy te mogą ulec zmianie ze względu na usługi.