C.R.O.U.S – Permanence tjeneste sosial

Madame Laurence Rueter, CROUS sosial assistent, er tilgjengelig for studenter.

Det sikrer en permanent avtale du :
Antenne Crous ORLEANS TOURS

10-12, St. Anne av Bretagne – 41000 BLOIS

For en avtale, du må ringe : 02 47 60 42 46

Oppmerksomhet : for eventuelle problemer Stock Exchange eller bolig, vil du vennligst ta kontakt,forhånd, med administrerende tjenesten

den 02 47 60 42 42

Kalender av telefonlinjer – studieår 2013-2014, 2tredje kvartal :
· mardi, 07/01/2014
· mardi, 04/02/2014
· mardi, 11/03/2014
· mardi, 08/04/2014
· mardi, 06/05/2014
· mardi, 03/06/2014

Disse datoene kan endre seg på grunn av tjeneste.