carian

makmal komputer
Guru jabatan penyelidik sains komputer adalah ahli pasukan BdTln (pangkalan data dan pemprosesan bahasa semula jadi) daripada LI (Makmal Informatik) University of Tours.
BDTLN mempunyai penyelidikan perwakilan tema, pengendalian, penyelenggaraan dan & rsquo; analisis data yang besar. Data-data ini adalah lebih kurang berstruktur : sangat berstruktur untuk pangkalan data hubungan, separa berstruktur untuk asas-asas XML dan dokumen lemah berstruktur teks corpus.

Penyelidikan & rsquo; pasukan BDTLN distrukturkan sekitar tiga bidang & rsquo; kecemerlangan :

  • Gudang dan data perlombongan
  • perkhidmatan web dan data
  • pemprosesan bahasa dan interaksi

Ini link kuat antara pengajaran dan penyelidikan membolehkan untuk sentiasa mengemaskini pengetahuan kita dalam bidang teknologi IT. Pembentangan & rsquo; pasukan BDTLN (English) ada di sini.

projek-projek

  • doping : Project & rsquo; Inisiatif Serantau mengenai data terbuka untuk kawalan dan & rsquo; & rsquo analisis dengan; Balai Cerap & rsquo; Ekonomi dan wilayah Law-dan-Cher

pasukan BdTln laman makmal