Susitikimas licenciją atgal : Pirmadienis, rugsėjo 1 esant 14:45

Pirmadienis, rugsėjo 1 esant 14:45 per paskaitą salėje 2 bus įrašas susitikimas licencijų (les 3 metų).

ateiti