L1 : Predulazak 2015-1016

Predupis za studente prijavljene na L1 Math-Info u 2015-2016 održat će se u utorak 1. rujna, od 10 sati, u amfiteatru 2 sveučilišne podružnice koja se nalazi na mjestu Jean JAURES.

Učenicima će biti predočena licenca, Međunarodni studiji, kao i partneri i organizacije koji će im biti na usluzi tijekom studentskog života.

Un pot de bienvenue sera ensuite proposé.

Bonne rentrée à tous