הימים הפתוחים 4 ו 5 מַאְדִים

במהלך הימים הפתוחים (JPO) של 4 (ליל שבת) ו 5 (כל היום) מַאְדִים vous pouvez venir nous rencontrer (מורים, סטודנטים), לבקר מקומי, לשאול שאלות שלך.

  • à Blois sur le site de Jaurès
  • à Tours sur le site de Grandmont (רק יום שבת).

plus d’information sur les JPO de l’ensemble de l’université : http://jpo.univ-tours.fr/