Συνάντηση άδεια πίσω : Δευτέρα, 1, Σεπτέμβρη στις 14:45

Δευτέρα, 1, Σεπτέμβρη στις 14:45 στην αίθουσα διαλέξεων 2 θα είναι η συνάντηση εισόδου για τις άδειες (ο 3 χρόνια).

έλα