Πληροφορίες σχετικά με την κινητικότητα

Τετάρτη 19 Νοέμβριος 2014 13h έως τις 14.30, θα υπάρξει ενημέρωση σχετικά με την κινητικότητα.

το πρόγραμμα, ένα σημείο σχετικά με την κινητικότητα και εκτός Ευρώπης γενικότερα, τότε ένα μικρό εστίαση σε ότι & rsquo? πρέπει να ξέρετε για να εκπληρώσει το πακέτο κινητικότητας Erasmus της, και, τέλος, ένα υποβαθμισμένο σχετικά με το τι αλλάζει το νέο πρόγραμμα Erasmus +.

Θα σας δούμε στο Αμφι 1.

έλα !