local

Les nostres instal·lacions estan situades darrere del blat de moro, place Jean Jaurès en face de la bibliothèque universitaire. Nous les partageons avec l’IUT de Blois et l’Antenne de droit. Nous disposons :

  • de 6 aules
  • de 3 habitacions equipades amb una 50 PC amb Windows i Linux

Les salles informatiques en dehors des cours sont en libre-service pour les étudiants. Ils bénéficient de machines récentes et puissantes. Els estudiants de mestratge poden manejar grans quantitats de dades a través de sistemes d'informació i programari dedicats a la intel·ligència de negoci. També estem equipats amb pastilles d'Android. Al campus, xarxa WIFI permet l'accés a l'entorn de treball digital.

local 1
local 2