Sastanak dozvola nazad : Ponedjeljak, 1. septembar u 14:45

Ponedjeljak, 1. septembar u 14:45 u sali za predavanje 2 će biti ulazak sastanak za licence (u 3 godina).

doći