търсене

компютърна зала
Учителите отдел по компютърни науки изследователите са членове на екипа BdTln (бази данни и обработка на естествен език) на LI (информатика Laboratory) Университет Tours.
BDTLN има изследователска тема представителство, боравене, поддръжка и & rsquo; анализ на големи данни. Тези данни са повече или по-малко структурирани : силно структурирана за релационни бази данни, semistructured за основите на XML и слабо структурирани документи текстова корпусни.

Изследвания на & rsquo; отбора BDTLN е структурирана около три области на & rsquo; високи постижения :

  • Складове и данни добив
  • Уеб услуги и информация
  • обработка на език и взаимодействие

Тази силна връзка между преподаване и научни изследвания позволява постоянно да актуализираме нашите познания в технологични области на ИТ. Представяне на & rsquo; отбора BDTLN (английски) наличен тук.

проекти

  • допинг : Проект & rsquo; Регионална инициатива на отворени данни за контрол и & rsquo; & анализ rsquo с; обсерватория & rsquo; Икономика и право-и-Cher територии

Екипът BdTln лаборатория на сайта