Tournament Bộ bóng rổ

Đối với năm thứ ba liên tiếp, Cục CNTT tổ chức thứ năm 2 Avril 2015 Bóng rổ giải đấu của mình. 8 Đội tuyển & rsquo; d & rsquo và sinh viên, học sinh từ các Sở, mà còn là về lĩnh IUT, và giáo viên, là phần !

năm nay, chiến thắng đã đến giáo viên ! Tới l & rsquo; năm tới để trả thù !