tối Shaker

các 24 tháng chín, thành phố Blois mừng sự trở lại của sinh viên mới. “các Shaker” được thực hiện buổi hòa nhạc buổi tối, hiệu suất và dự báo, với phân phối tiền thưởng đèo Học sinh (miễn phí vé vào rạp chiếu phim The Hành lang, các Chato'Do, aux Grains Halle…)

Rendez vous à la Fondation du doute, của 17:00 đến 20:00. Après la remise des Pass, une folle soirée vous attends.

Plus d’informations đây .