Sự hài lòng của sinh viên quốc tế

Một nghiên cứu của StudyPortals hàng năm đánh giá sự hài lòng của sinh viên quốc tế.

đàn Xã hội STeXX (Trao đổi kinh nghiệm Sinh viên) và cho phép sinh viên liên quan lưu trú của họ d & rsquo; nghiên cứu ở châu Âu và chia sẻ kinh nghiệm của họ với d & rsquo; khác sinh viên.

Để chỉnh sửa 2016, l’nghiên cứu được tiến hành d & rsquo; sau khi đánh giá được đăng bởi gần 16 000 sinh viên quốc tế.

Pháp đứng 21thứ bảng xếp hạng châu Âu, với số điểm 8,2/10. các phân loại tiếng Pháp, mà bìa 98 tổ chức, được thành lập theo thông báo 598 Sinh viên quốc tế đã hoàn tất di động ở Pháp.

Với một số điểm trên 9/10, l & rsquo; Đại học Tours đang dẫn đầu bảng xếp hạng này, trước khi Đại học Strasbourg và Đại học Burgundy, và do đó thu được Giải thưởng cho StudyPortals Xuất sắc Sự hài lòng của sinh viên quốc tế !