Bạn hãy vào & rsquo; Lịch sử

giữa 9 và 12 tháng mười, Blois sẽ điền những người đam mê d & rsquo; Lịch sử. Họ thậm chí sẽ đi lên về lĩnh trong các cơ sở của các & rsquo; Đại học ! N & rsquo; không sợ, họ không cắn, cùng s & rsquo; s họ về lĩnh QUAN TÂM năm nay các phiến quân của & rsquo; Lịch sử. Bạn thậm chí có thể đi thưởng ngoạn cuộc triển lãm, dự, bài giảng và thảo luận đưa ra trong những ngày này.

Các thông tin ở đây : http://bit.ly/Zzhcks