Đêm của những về lĩnh máy tính 2014

Xin chúc mừng các sinh viên dũng cảm của Sở Khoa học Máy tính người tham gia Đêm của những về lĩnh máy tính thứ Năm 05.12 đến thứ Sáu 06.12.2014. cuộc thi lập trình quốc gia này tham dự hàng chục về lĩnh đội từ d & rsquo; kỹ sư d & rsquo trường hoặc d & rsquo; Các trường Đại học.

của 16:30 đến 8:00 sáng hôm sau, các sinh viên đã bị rối trí độc lập trên một số thách thức do công ty.

Đêm dài nhưng bận rộn !