địa phương

cơ sở của chúng tôi được đặt phía sau bắp, place Jean Jaurès en face de la bibliothèque universitaire. Nous les partageons avec l’IUT de Blois et l’Antenne de droit. chúng tôi có :

  • của 6 lớp học
  • của 3 phòng được trang bị với một 50 Windows PC et Linux

phòng máy tính bên ngoài lớp học là tự phục vụ cho sinh viên. Họ được hưởng lợi từ các máy mới và mạnh mẽ. sinh viên thạc sĩ có thể xử lý khối lượng lớn dữ liệu sử dụng hệ thống thông tin và phần mềm chuyên dụng để kinh doanh thông minh. Chúng tôi cũng được trang bị máy tính bảng Android. Trên khuôn viên, mạng WIFI cho phép truy cập vào các môi trường làm việc kỹ thuật số.

địa phương 1
địa phương 2