The Master Siad trong đầu 10 !

đọc !
đỉnh 10 bậc thầy trong máy tính, công nghệ web et – 10 avril 2014 – Những thách thức.

http://www.challenges.fr/galeries-photos/emploi/20140410.CHA2646/le-top-10-des-masters-en-informatique-web-et-technologies.html

Đào tạo Thạc sĩ Siad (Hệ thống thông tin cho hỗ trợ quyết định) diễn ra trong về lĩnh Đại học François Rabelais (trang web Blois) được xếp hạng trong số mười khóa đầu trong Master theo những thách thức tạp chí. Thạc sĩ của chúng tôi được bầu cho quyết định khung dệt.

một số con số : 131 ứng cử viên – 25 học sinh mỗi lớp học với đào tạo d & rsquo; d & rsquo một khoảng thời gian và một năm.
Việc thu hàng năm mức lương khởi điểm trung bình được ước tính 30.000 đồng euro sau khi tốt nghiệp.

Hơn về lĩnh thông tin trên trang web của chúng tôi : http://www.info.univ-tours.fr