mở ngày

thứ sáu 5 và thứ bảy 6 Hỏa Tinh : mở ngày. Blois, sự tham gia của nhiều học sinh là tất cả các màu sắc của Cục Tin học được đón tiếp và thông báo cho các đồng nghiệp tương lai của mình.

20160314_diblois_jpo_