Tiếp xúc với B.U. Blois : dự án du lịch ở Sicily

Xin chào tất cả mọi người

L & rsquo; năm, hai sinh viên của chúng tôi, membres de l & rsquo; hiệp hội Go Away và đạp chân (http://www.goawayandtreadle.com/) tiến hành một chiếc xe đạp thám hiểm 2900 km giữa khu vực và Sicily của chúng tôi bằng xe đạp. Một triển lãm ảnh cho cuộc hành trình của họ để B.U. và lên về lĩnh d & ngày lễ về lĩnh, mùa đông. N & rsquo; không ngần ngại đến thăm :

http://www.univ-tours.fr/acces-rapide/la-bu-de-blois-presente-2900-km-30-jours-une-exposition-d-etudiants–383144.kjsp?RH = 1181310862621

Chuyến đi này được tài trợ một phần bởi về lĩnh Đại học. N & rsquo; không ngần ngại đi xe bạn cũng dự đoán rằng bạn có thể gửi đến bộ phận hoặc về lĩnh Đại học (một quỹ đặc biệt học sinh là có để giúp bạn trong các dự án của bạn).

Victory