Classement SMBG 2014 Thạc sĩ tốt nhất, MS et MBA

năm nay, Thạc sĩ Khoa học Máy tính “Hệ thống thông tin cho hỗ trợ quyết định” (HỌ) s & rsquo; Đại học Francois Rabelais được xếp hạng # 10 bảng xếp hạng SMBG.

Hơn về lĩnh thông tin trên trang web SMBG http://www.meilleurs-masters.com/master-informatique-decisionnelle/universite-francois-rabelais-tours-master-informatique-specialite-systemes-d-information-pour-l-aide-a-la-decision-siad.html[:trong]Năm nay, CNTT Master & rsquo; s đặc độ ” hệ thống thông tin cho việc hỗ trợ ra quyết định ” ( HỌ) của Đại học François Rabelais là N 10 phân loại theo SMBG phân loại.

Thông tin thêm về các SMBG trang web

http://www.meilleurs-masters.com/master-informatique-decisionnelle/universite-francois-rabelais-tours-master-informatique-specialite-systemes-d-information-pour-l-aide-a-la-decision-siad.html