A La Fac Trước BAC của bạn

năm nay, bộ phận CNTT đã đưa ra một kinh nghiệm sáng tạo của xích lại gần nhau giữa các trường trung học và đại học, lưu trữ một thiết bị đầu cuối nhóm d & rsquo của học sinh trung học Camille Claudel tại Blois sau tùy chọn máy tính trong năm đầu tiên của giấy phép giảng dạy. Một chương trình hợp tác về lĩnh nghiên cứu được xác định, cho phép sinh viên lấy mười giờ học của & rsquo; Đại học, với sinh viên đại học, để xác nhận một phần của chương trình giảng dạy của họ. Một kinh nghiệm phong phú cho phép họ khám phá về lĩnh tốt nhất &; Đại học và điều kiện làm việc.

Xem bài viết trên báo chí địa phương

Cộng hòa mới - 13/12/2013 – Michel Lomba

http://www.lanouvellerepublique.fr/Loir-et-Cher/Actualite/Education/n/Contenus/Articles/2013/12/13/Ton-bac-avant-la-fac-Camille-Claudel-precurseur-1722625